CRYSTAL SERVICE, s.r.o.

Naša spoločnosť CRYSTAL SERVICE s.r.o. vznikla v roku 2007 ako spoločnosť s
ručením obmedzeným v Dubnici nad Váhom a predmetom jej činnosti je najmä
výroba a spracovanie úžitkového a dekoračného skla. Firma je ojedinelá svojho
druhu, pretože robí všetku prácu so sklom od výroby skla až po finálne produkty:
tavenie skla
výroba sklenených úžitkových produktov fúkaním
výroba sklenených úžitkových produktov lisovaním
ručné brúsenie a rytie do sklenených produktov
chemické leštenie
maľovanie na sklo
Spoločnosť vyrába úžitkové a dekorované produkty, rôzne druhy pohárov, tanierov,
mís, podnosov, váz a džbánov.
Vyrábame kryštáľové sklo, krtoré je klasifikované ako výnimočne kvalitné sklo a
skladá sa zo zmesi najlepšieho silikátového piesku, sódy a vápenca, ktorá sa taví
pri vysokých teplotách. Pridávaním oxidov kovov ako zinok alebo bárium sa
výrazne zvýši brilancia, čírosť a jas. Rozdiel medzi bežným sklom a kryštáľovým
je, že štandardné sklo neobsahuje oxidy kovov. Ich absencia zpôsobuje, že sklo
nemá takú čírosť, lom svetla a ďalšie, ktoré dávajú kryštáľu luxusný a
neopakovateľný vzhľad. Sklo je ďalej zušľachťované. Ako jedna z mála sklárskych
firiem vyrábame olovnatý kryštáľ, ktorý sa vyrába s prísadou oxidov olova.
Olovnatý krištáľ je tradične ručne fúkaný a brúsený, vhodný ku každodennému
používaniu i dekorácii.